Biz imzaları yox, əsərləri dərc edirik...

Tanınmış misirli alimin Ermənistan haqqında tədqiqatı
499
15 Oktyabr 2020, 10:04
 Misirdə Azərbaycan diasporunun sədri, tədqiqatçı-alim Seymur Nəsirov , Misirin ən tanınmış  və dünyada böyük nüfuza malik olan alimlərdən biri professor Şeyx Əli Cümənin, qiyamətin böyük əlamətlərindən olan "Yəcuc və Məcuc" qövmünün,  Ermənistandan olduğuna dair tədqiatında qeyd etdiyini bildirir. 
 
 

 Şeyx Əli Cümə dəfələrlə öz çıxışlarında "Yəcuc və Məcuc" qövmünün Ermənistan ərazisindən çıxacağını qeyd etmişdir. O, mühazirədə "Yəcuc və Məcucun" bölgədə böyük bəlalar törədəcəklərini, onların həddindən artıq yoxsul olacaqlarını və böyük fitnə fəsad törədəcəklərini qeyd etmişdir. Onlar Ermənistandan yola çıxaraq Turkiyə, İran, Suriyə, İraq və Livanı keçərək FələstindəTəbəri gölünə çatacaqlarını bildirmişdir. Sonunda Allah onları bir anda öldürərək məhv edəcək. Yəcuc və Məcuc qövmünün bu gündə buna bənzər bir adda Ermənistanda olduğunu professor qeyd etmişdir. 
 Şeyx Əli Cümə başqa birçıxışında bu dediklərini böyük ərəb coğrafiyaşünas alim Məhəmməd İdrisinin öz kitabında 100 alimin təsbit etdiyini söyləyib. Onun istinad etdiyi mənbələrdən biri də hindistanlı alim Əbu Bəkir əl-Əzədbadi olduğunu bildirir.
 Seymur  Nəsirov "Yəcuc və Məcuc" qövmü Qurani Kərimin, Kəhv sürəsinin 94- cü ayəsində yer kürəsində fitnə fəsad törədən bir qövm kimi qeyd olunduğunu bildirir.  Səhih hədislərdə isə cəhənnəm əhlinin əksəriyyətinin bu qövmdən olacağı rivayət olunur. 
 Bu gün Ermənilərin törətdikləri bir daha sübut edir ki, professor Şex Əli Cümənin bu tədqiqatının nə qədər doğru olduğunu göstərir.
 Qeyd edim ki,  professor Şex Əli Cümə Misirin ən böyük dini alimlər heyətinin üzvüdür, Misirin 2003-2013 illərdə baş müftisi olmuşdur, on ildir ki, dünyada ən çox nüfuza malik olan iyirmi müsəlman şəxsiyətlərindən biri kimi seçilir. Yüzdən çox kitabın müəllifidir.
 
 
 
 

Xəbər lenti