Biz imzaları yox, əsərləri dərc edirik...

Şəngülüm, Şüngülüm... – Evez Qurbanlının yeni şeiri
553
12 Noyabr 2019, 11:08
  Ay evin uşağı, açma qapını
  Görmürsüz gözümdə od gətirmişəm?!.
 
...Qapını bağlayıb evdən çıxanda
Böyüklər aldatdı uşaqlarını.
İti addımlarla itilədilər
Bəzən qaçmaq üçün ayaqlarını -
Qurda göstərməyə buynuzları yox,
Göyə qaldırmağa dumbuzları yox...
İti addımlarla itilədilər
Bəzən qaçmaq üçün ayaqlarını...
 
Bəlkə qurd görəndə qaçmadığından
Qurdlar atanızı azdırmaq üçün
Evinin yolunu dəyişdirdilər,
Küçənin adını dəyişdirdilər.
Gözünün odunu almadılar, yox
Gözünün odunu dəyişdirdilər...
 
Yeyib şirin-şirin nağıllarını
Ağzının dadını dəyişdirdilər.
 
Ay evin uşağı, açma qapını,
Desəm də bal kimi süd gətirmişəm.
Bəlkə o südə də nəsə qatıblar,
Ağzımda ayrı cür dad gətirmişəm...
 

*
 
Yaxşı yadımdadı, açdız qapını;
Dünyadan xəbərsiz o ac baxışlar
Tökülüb üstümə yedilər məni.
Görəndə bir tikə çörək yerinə
Özümlə qupquru ad gətirmişəm...
 
Ay evin uşağı, açma qapını,
O ad nəyinizə gərəkdi axı!
Təkcə umduğunuz çörəkdi axı...
 
Çörək o çörəkdi – qorxusun gözə,
Qoxusun qəlbimə əkib gəlmişəm.
Adəm babanızın günahlarıdı
Sirli dəyirmanda çəkib gəlmişəm...