Biz imzaları yox, əsərləri dərc edirik...

Osman Sarıvəlli "Seçilmiş əsərləri"
1821
19 Yanvar 2017, 16:04