Biz imzaları yox, əsərləri dərc edirik...

Ülviyyə Tahirin "Aljir" romanı
946
23 May 2019, 16:28
  Kitab Parlaq İmzalar Nəşriyyatında dərc olunub.
  Tariximizin ən qaranlıq səhifələrindən olan ALJİR hadisəsi və yaşanan o faciələr yazıçı və tarixçi Ülviyyə Tahirin qələmi ilə arxiv sənədlər əsasında işıqlandırılır.