Biz imzaları yox, əsərləri dərc edirik...

İstiləşən planetin soyuqlaşan insanları - Rahid Uluselin aforizmləri
307
15 Yanvar 2021, 11:39
Artkaspi.az saytı Rahid Uluselin aforizmlərini təqdim edir:
 
 
İstiləşən planetin
soyuqlaşan insanları
 
 
XXI əsrin aforizmləri
 
 
On birinci hissə
 
 
Göz yaşı cismən üzü aşağı axır, ruhən üzü yuxarı.
 
***
 
Yalvaran və yalvarılan: birinci – alçalır, ikinci – təhqir olunur.
 
***
 
Köhnə, atılmış ayaqqabı tayları da bir-birini xiffətlə axtarır...
 
***
 
Ölüm – varlıqla yoxluq arasında keçid deyil, həyatın triumfudur.
 
***
 
Vəzifədə qocalmaqla – ölümü özünüzdən uzağa ata bilməzsiniz. 
 
***
 
Hərcayılar qəşş edir: amma heç bilmirlər ki, güldükləri – başqalarına taxdıqları öz puçluqlarıdır.
 
***
 
Böyük fərq var: insanın içərisi ilə daxili orqanları arasında.
 
***
 
Universitetlər bilik verir, ancaq nadanlıq almır.
 
***
 
Lakey əlinə girəvə düşən kimi həvəslə vətəndaşlığından sıyrılıb təbəəliyinə dürtülür.
 
***
 
Adam özünü zorla ciddiləşdirib qabartmağa çalışanda, böyümək əvəzinə kiçilir ölçüləri.
 
***
 
Sən nələrdən xəbərdarsanmış?! Artıq öldürülməyinin vaxtıdır. 
 
***
 
Günah yuyulmayıb basdırıldığındandır ki, həmişə daha vahiməli şəkildə xortlayır.
 
***
 
Genetik kütlüklə sosial kütlük bir-birini əmizdirir.
 
***
 
Vəhşinin dırnaqsızlaşdırılması – içinə ötürür onun barbarlığını.
 
***
 
Axmağı ağıllı bir şeyə inandırmaq – ağıllını axmaq bir şeyə inandırmaq qədər çətindir.
 
***
 
Həmişə tapdalanmağa da, çalmağa da hazır canlı – həşəratlar və sürünənlər.
 
***
 
Pəncərələr öz-özünə çatlayıb tökülür – sonuncu nəfəsliyi də bağlayıb mıxlayandan sonra.
 
***
 
Suallardan qaçsan, onların qəfil qarmağına ilişəcəksən.
 
***
 
Yalan qoşabuynuzdur: deyənə və dinləyənə birgə sancılır.
 
***
 
Alçaltdığınla alçalır, yüksəltdiyinlə yüksəlirsən.
 
***
 
Ömür bir bina: kimi onu daxma, kimi onu saray tək yaşar.
 
***
 
Çox valideynlər övladlarını danlamağı – onları tərbiyələndirmək kimi başa düşürlər.
 
***
 
Problem aşırılır: məsuliyyəti çiyninizdə, çətinliyi ayağınız altındadırsa.
 
***
 
Düzlük nə qədər kəsə yolla getsə də, finişə sonda çatır.
 
***
 
 

Vəzifəcə yüksəlmək – imtiyazların yox, məsuliyyətlərin artması deməkdir.
 
***
 
Əsl varlı – yüz milyonun neçə qəpikdən ibarət olduğunu bilən adam.
 
***
 
Zənginlərin ağlı var-dövlətindən çox olduğu halda da, birinciyə yox, ikinciyə heyran qalırlar.
 
***
 
Zaman xırmanında fırlama çapan Atın – Saatın xəncər-əqrəbi doğrayıb-tökür ömrümüzü, – ya əbədiyyətə, ya zibilxanaya.
 
***
 
Başdaşındakı rəqəmlər həyat statistikasıdır. Bütün məna – ortadakı tiredə. 
 
***
 
Öz xoşumuzla gəlmədiyimiz, öz xoşumuzla getmədiyimiz dünyada, heç olmasa, öz xoşumuzla yaşayaq!
 
***
 
Əgər bu dünyaya gəlmisənsə, geriyə qayıtmağın bir yolu var – ölüm. 
 
***
 
Cavablar sual doğurur.
 
***
 
İndini keçmişlə doldursan, gələcəyinə yer qalmaz.
 
***
 
Haqqını tələb etməmək – özünü inkar etmək deməkdir.
 
***
 
İnsan soyuqlaşdıqca, planet istiləşir.
 
***
 
Ağız: yalan qəbiristanlığı, yoxsa həqiqət bağçası?!
 
***
 
Ən sədaqətli dost – tənhalıq.
 
***
 
İnsanlar susanda daha təbii danışır.
 
***
 
Ömrümüz boyu xərclədiyimiz pullar həyatın bir gününü də almağa çatmaz.
 
***
 
Dünyadan istədiyini ala bilməyən çoxları elə zənn edirlər ki, o bunu heç kimə vermir.
 
***
 
Ulduzlar sayrışa-sayrışa astroloqlarla məzələnir.
 
***
 
Bütün varlığınla dəyişmək! Bunu qonşular hiss etməyəcək...
 
***
 
Röyaya gələn qadın ağuşa gələn qadından daha dadlı ola bilər.
 
***
 
Boynudönməz öküzə baxıb da düşünürəm: dünyaya birtərəfli baxmağın axırı bax budur.
 
***
 
Saya çoxluq nə etdiklərini bilmədiyi, yalnız adlarını eşidib tanıdığı dahilərə daha heyranlıqla vurğundur.
 
***
 
Partlayan şarın havası dərindən nəfəs alıb elə bunu deyir: "Ah! Azad oldum!”
 
***
 
Ən yenilməz qalalar insanın içərisində gömmədiyi həqiqət kərpiclərindən tikilir.
 
***
 
İnsan həyatında, heç olmasa, bircə dəfə bütün mahiyyətini tam dolğunluğu ilə üzə çıxarmalı, bütün taleyini bir Zirvə Anında yaşamalıdır axı!  
 
***
 
Hər ötən yaradıcı gün ömrün dünəninə yox, sabahına keçir.
 
***
 
Yolların mini – qəbiristanlığa aparır, yalnız biri – əbədiyyətə!
 
***
 
Öləndə insanın gözü açıq qalır: iki dünya bir-birindən ayrıla bilmədiyi üçün.
 
***
 
Dolğun həyat yaşamış insanlar budağından saralmış yox, dan qızartısını almış yarpaqlar tək qopur.
 
***
 
Dünyaya qalmamaq üçün gəlir, ölməmək üçün gedirik.
 
***
 
Vətənpərvərliyi və vətəndaşlığı qovuşanların Vətəni – Dövlət olur.
 
***
 
İnsan – Vətən – Dünya: bir Ruhun üç təcəllası!