Biz imzaları yox, əsərləri dərc edirik...

Игорь Валентинович Кормушин "Древние тюркские языки"
1692
30 Yanvar 2017, 16:54