Biz imzaları yox, əsərləri dərc edirik...

Древнетюркский словарь
2345
30 Yanvar 2017, 17:03