Biz imzaları yox, əsərləri dərc edirik...

Древнетюркский словарь
2171
30 Yanvar 2017, 17:03